Phát triển hành lang kinh tế dọc tiểu vùng sông Mê Kông

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông.


Thành phố Đông Hà (Quảng Trị) – Một trong các đô thị nằm dọc tiểu vùng sông Mê Kông

Theo đó, các hoạt động của dự án gồm hoàn thiện, mở rộng tuyến đường giao thông đô thị; xây dựng nhà máy xử lý nước thải; kè bảo vệ bở sông; mở rộng hệ thống cấp nước; xây dựng các khu rác thải và khu tái chế rác thải hợp vệ sinh; tăng cường năng lực quản lý đô thị và quy hoạch tổng thể thành phố Đông Hà; phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong việc chuyển đổi các “hành lang giao thông” trở thành các “hành lang kinh tế”…

Dự án dự kiến được triển khai trong vòng 6 năm (từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2018) với kinh phí thực hiện trên 147 triệu USD, trong đó vay vốn ADB 130 triệu USD.

Linh Anh
Share :

Viết bình luận