Di chuyển nhà xưởng hơn 3.200 m² tại Tam Dương -Vĩnh Phúc

Thương hiệu: tuấn tôn | thi công mái tôn

50.000₫

Trung tâm phân phối Tôn Và vách ngăn Tuấn Tôn Thi công di chuyển nhà xưởng rộng 3.200 m² tại Vĩnh Phúc.

Tuấn Tôn đã và đang thi công di dời nhà xưởng sang bên cạnh nhà xưởng hiện tại để công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Thời gian thi công: 03/08-15/08/2017

Diện tích: 3.200m²

Mái tôn Việt Hàn

Nhà thầu Thi Công: Trung tâm phân phối Tôn Việt

Gọi ngay: 0972472388
Tuấn Tôn - Bảo toàn giá trị thặng dư